Interesse in MVO? We komen graag een keer met je in contact

Uiteraard geheel vrijblijvend!

Artikelen

CSRD in de logistieke sector

Artikel

Wat betekent 1,5 graden voor jouw bedrijf?

Het meest recente rapport uit de klimaatwetenschap gaf een code rood voor mens en milieu (AR6: IPCC). Om catastrofale klimaatverandering te voorkomen moeten we de emissie van broeikasgassen halveren voor 2030, voor 2050 netto geen broeikasgassen meer uitstoten en de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden Celsius. Kort gezegd is er dus werk aan de winkel.

Verminderen van CO2 uitstoot is niet het volledige verhaal: de planetaire grenzen

Het is absoluut essentieel dat bedrijven focussen op het verminderen van de CO2 uitstoot van hun bedrijfsprocessen. Dit is echter niet het enige aspect dat belangrijk is. Naast klimaatverandering zijn er óók andere manieren waarop de mensheid het milieu op globale schaal beïnvloedt, met gevolgen die minstens even verstrekkend kunnen zijn als klimaatverandering – en daar overigens veel overlap mee hebben.

Grip op voedselverspilling

Hoe vaak worden er bij jouw bedrijf levensmiddelen weggegooid? Waarschijnlijk meer en vaker dan je denkt en zou willen. Wereldwijd wordt ongeveer een derde van al het voedsel verspild. In Nederland is dit zo’n 2 miljard kilo per jaar. Dit terwijl verspilling een grote impact heeft op het milieu en ook nog eens veel geld kost. Elke euro die gebruikt wordt om voedselverspilling in jouw bedrijf aan te pakken kan zich tot 14 keer terugbetalen. Kortom een win-win voor het milieu én de portemonnee.

Introductie tot duurzaam verpakken

Steeds meer bedrijven zoeken naar oplossingen om de verpakkingen van hun producten te verduurzamen. Klanten willen weten of een verpakking recyclebaar is, consumenten willen minder plasticafval en overheden komen met steeds strengere richtlijnen en regels voor verpakkingen. Denk bijvoorbeeld aan het recente verbod op Single Use Plastics (SUP) en de ambitie van de EU: 100% circulair in 2050. Verpakkingen zijn zowel nuttig als noodzakelijk. Ze stellen ons in staat producten beter te beschermen. Echter, gezien de mondiale problematiek van de plastic soep en microplastics is het wel belangrijk om te verduurzamen.

Aan de slag met maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Klimaatverandering, recyclen, groene energie, circulariteit, biodiversiteit, … We kunnen wel stellen dat duurzaamheid een containerbegrip is. In essentie gaat duurzaamheid om balans. Met de juiste balans kunnen wij én de volgende generaties genieten van een bewoonbare planeet.  

Vijf stappen om voor te bereiden op de CSRD

Vanaf het boekjaar 2025 wordt het voor bedrijven verplicht om te rapporteren over duurzaamheid. Dit is opgenomen in een nieuw wetsvoorstel van de EU: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De rapportages moeten gecontroleerd worden door een onafhankelijke derde partij, vergelijkbaar met een accountantscontrole bij een jaarrekening. Met de CSRD verdwijnt dus het vrijblijvende karakter van duurzaamheidsrapportages.

CBAM: Hoe gaat deze nieuwe EU-wetgeving de import van goederen beïnvloeden?

De EU is hard bezig om de CO2-uitstoot van haar industrie te verlagen. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, is het daarom belangrijk dat producten van buiten de EU compenseren voor hun CO2-uitstoot. Om die reden is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in het leven geroepen. Dit gaat invloed hebben op de import van productgroepen met een hoge CO2-uitstoot vanuit landen buiten de EU, zoals: 
- Cement 
- IJzer & staal
- Aluminium
- Meststoffen
- Elektriciteit
- Waterstof