Introductie tot duurzaam verpakken

Steeds meer bedrijven zoeken naar oplossingen om de verpakkingen van hun producten te verduurzamen. Klanten willen weten of een verpakking recyclebaar is, consumenten willen minder plasticafval en overheden komen met steeds strengere richtlijnen en regels voor verpakkingen. Denk bijvoorbeeld aan het recente verbod op Single Use Plastics (SUP) en de ambitie van de EU: 100% circulair in 2050. Verpakkingen zijn zowel nuttig als noodzakelijk. Ze stellen ons in staat producten beter te beschermen. Echter, gezien de mondiale problematiek van de plastic soep en microplastics is het wel belangrijk om te verduurzamen.

- 09 Nov 2023

Wij begrijpen de lastige positie waar bedrijven zich in bevinden. Er zijn zoveel initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van duurzaam verpakken dat veel bedrijven door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast verwachten consumenten steeds duurzamere verpakkingen, zonder daarbij in te willen leveren op bijvoorbeeld versheid en gebruiksgemak. Dit roept de vraag op: wat zijn de mogelijkheden voor mijn bedrijf en waar begin ik? De oplossing kan complex lijken door de vele verpakkingsmaterialen en type verpakkingen die op de markt zijn, maar in de basis hoeft het verduurzamen van verpakkingen helemaal niet zo ingewikkeld te zijn.

Hoe begin je met duurzaam verpakken?
De eerste stap is het verbeteren van de inzichtelijkheid. Wat verwachten klanten nu al van je verpakkingen op het gebied van duurzaamheid? Welke verpakkingen worden er nu gebruikt en wat is het laaghangend fruit? Hoe kun je het best communiceren over de duurzaamheid van de verpakkingen? Wat wordt er over 5 jaar verwacht? De antwoorden op deze vragen verschillen per sector en type bedrijf.

Door de inzichtelijkheid te verbeteren wordt duidelijk waar de pijnpunten en kansen liggen en welke prioriteiten er gesteld zouden moeten worden. Het is vaak niet nodig om de meest duurzame verpakking te hebben, maar wel om mee te bewegen met de markt. Dit kan betekenen dat je bijvoorbeeld meer recyclebare verpakkingen in het assortiment opneemt en de klant daarnaast kan adviseren hoe verpakkingen het beste afgedankt kunnen worden. Met meer inzichtelijkheid wordt duidelijk wat je kunt communiceren richting klanten en kun je klanten meenemen in het proces. Zo maak je duidelijk dat je duurzaamheid belangrijk vindt en werk je tegelijkertijd aan je klantrelatie.

Een kwestie van keuzes maken
Nu de prioriteiten duidelijk zijn, is het tijd voor de tweede stap: keuzes maken en een concreet plan van aanpak opstellen. Wat is de ambitie en stip op de horizon? Hoe ga je van het laaghangend fruit gebruik maken? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Door deze zaken vast te leggen zorg je ervoor dat je nu én in de toekomst goed kan blijven inspelen op de verwachtingen van klanten en vanuit wet- en regelgeving. Zo zorg je dat je toekomstbestendig blijft ondernemen.

Hopelijk heeft de informatie in dit artikel al geholpen om een beter idee te krijgen over hoe te beginnen met duurzaam verpakken. Heb je vragen of wil je graag een keer om de tafel zitten om klantvragen over verpakkingen te bespreken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij kijken graag met je mee. Het lijkt een complex onderwerp, maar door te richten op de hoofdlijnen en de eerste stappen te zetten kan er al veel bereikt worden!