Wat betekent 1,5 graden voor jouw bedrijf?

Het meest recente rapport uit de klimaatwetenschap gaf een code rood voor mens en milieu (AR6: IPCC). Om catastrofale klimaatverandering te voorkomen moeten we de emissie van broeikasgassen halveren voor 2030, voor 2050 netto geen broeikasgassen meer uitstoten en de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden Celsius. Kort gezegd is er dus werk aan de winkel.

- 29 Sep 2023
Nieuws

Om de klimaatdoelstelling te halen moeten we allemaal nu in actie komen. Het bedrijfsleven speelt hier een cruciale rol in en heeft zelf ook voordeel bij snel handelen. De effecten van klimaatverandering beperken zich namelijk niet alleen tot mens en milieu. Toenemende instabiliteit in toeleveringsketens, wet- en regelgeving en CO2-belastingen maken het risicovol om te lang te wachten met veranderen als bedrijf.

Het is duidelijk dat er snel en grootschalig actie ondernomen moet worden om onomkeerbare klimaatverandering te voorkomen. Helaas is er vaak onduidelijkheid over wat 1,5 graden nou concreet betekent voor een individueel bedrijf.

Elke klimaatstrategie begint met het in kaart brengen van jouw klimaatimpact. Begin dus met het in kaart brengen van je huidige CO2-voetafdruk. Zodra je dit in kaart hebt gebracht is de volgende stap het bepalen van een CO2-reductiedoelstelling, gevolgd door het opstellen van een concreet actieplan om deze doelstellingen te behalen. Elk van deze stappen wordt hieronder kort toegelicht.

CO2-voetafdruk berekenen
Een CO2-voetafdruk is de berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen door een organisatie. Door inzichtelijk te maken waar en hoeveel broeikasgassen jouw bedrijf uitstoot krijg je een beter beeld van de hotspots en kansen om die voetafdruk te verkleinen. Er zijn diverse tools beschikbaar voor het berekenen van de CO2-voetafdruk. Zo zijn er eenvoudig te gebruiken tools zoals de online calculator van Klimaatplein of meer uitgebreide methodes zoals het GHG-protocol.

CO2-reductiedoelstellingen
De volgende stap is het bepalen van een CO2-reductiedoelstelling in lijn met het 1,5 graden scenario. Hier is helaas tot op heden nog geen gouden methode voor. Het Science Based Target initiative (SBTi) – een leidende instantie op dit gebied – geeft wel handvatten. Uiteindelijk moet er per sector een specifieke aanpak ontwikkeld worden om een CO2-reductiedoelstelling te bepalen in lijn met het 1,5 graden scenario. Dit is echter voor veel sectoren nog niet ontwikkeld. Daarom heeft het SBTi een meer eenvoudige aanpak ontwikkeld die individuele bedrijven voor nu kunnen aanhouden: een procentuele jaarlijkse daling van CO2-uitstoot.

Actieplan CO2-reductie
Om de gestelde klimaatdoelstelling te behalen zijn er veel CO2-besparende maatregelen mogelijk afhankelijk van de sector en de bedrijfsactiviteiten. Voor een effectieve klimaatstrategie is het belangrijk om deze maatregelen in kaart te brengen en op te nemen in een actieplan.

Het komende decennium is het decennium van klimaatactie. Wil je onderdeel zijn van de verandering en proactief jouw bedrijf toekomstbestendig maken of wacht je liever af?

Klik hier voor de website van het Science Based Target Initiative.