Aan de slag met maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Klimaatverandering, recyclen, groene energie, circulariteit, biodiversiteit, … We kunnen wel stellen dat duurzaamheid een containerbegrip is. In essentie gaat duurzaamheid om balans. Met de juiste balans kunnen wij én de volgende generaties genieten van een bewoonbare planeet.  

- 09 Nov 2023

De grootste uitdaging van onze planeet ligt in klimaatverandering, veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. Om dit tegen te gaan is in 2015 het klimaatakkoord van Parijs opgesteld en ondertekend met als doel om de opwarming van onze aarde onder de 1,5 graden Celcius te houden. Hier zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor. Consumenten, bedrijven en overheden zullen goed moeten samenwerken om dit doel te bereiken.

Wat is MVO?
Bedrijven spelen een belangrijke rol in het faciliteren van duurzame ontwikkeling. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt (MVO) streeft naar een goede balans tussen people, planet en profit. Dat betekent bewust worden van de eigen impact op mens en milieu en die footprint beperken. MVO is geen project, maar een continu verbeterproces: de doelen die nagestreefd worden veranderen met de tijd. Elk bedrijf maakt daarbij keuzes die passen bij de sector, cultuur, omvang en meer omdat MVO een kwestie is van maatwerk.

Waarom investeren in MVO?
Elke onderneming heeft invloed op en is afhankelijk van de maatschappij en de natuur. In die zin is MVO niet alleen goed voor de maatschappij, maar ook voor het bedrijf zelf. Duurzaam ondernemen geeft bedrijven tal van kansen, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, reputatie en talent management. Een goed voorbeeld hiervan is de toenemende vraag naar duurzame producten en diensten, dit leidt tot meer innovatie en marktcreatie. Tegelijkertijd zien we dat MVO steeds meer een license to operate begint te worden. We bewegen weg van het vrijblijvende karakter rondom duurzaamheid met acties die enkel gericht zijn op het imago. MVO anno 2021 gaat over goede inzichten, concrete ambities en doelstellingen die transparant gecommuniceerd worden en daarmee de geloofwaardigheid versterken.

Hoe begin je met MVO?
Starten met MVO is niet moeilijk, het gaat vooral om het maken van bewuste keuzes. Gewoon ondernemen met gezond verstand. Door goed te identificeren welke bedrijfsactiviteiten impact hebben en die impact te managen zijn de belangrijkste stappen al gezet. Simpel gezegd gaat het erom dat je je als bedrijf moet richten op zaken waar je impact het grootste is en waar je daadwerkelijk invloed op hebt. Dit noemen we ook wel materialiteit en wordt in kaart gebracht met een materialeitsanalyse. Bijvoorbeeld, als bouwbedrijf is het papierverbruik minder relevant (niet materieel) dan de inkoop van grondstoffen (wel materieel). Deze informatie vormt de basis om de exacte impact in kaart te brengen (nulmeting) en een MVO-strategie gericht op specifieke pijlers of thema’s te formuleren. Van inzichtelijkheid tot stip op de horizon met een concreet plan van aanpak. Dat is toekomstbestendig ondernemen.