Vijf stappen om voor te bereiden op de CSRD

Vanaf het boekjaar 2025 wordt het voor bedrijven verplicht om te rapporteren over duurzaamheid. Dit is opgenomen in een nieuw wetsvoorstel van de EU: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De rapportages moeten gecontroleerd worden door een onafhankelijke derde partij, vergelijkbaar met een accountantscontrole bij een jaarrekening. Met de CSRD verdwijnt dus het vrijblijvende karakter van duurzaamheidsrapportages.

- 13 Sep 2022

Er komt zo behoorlijk veel op bedrijven af. Tegelijkertijd biedt het juist ook kansen. Door na te denken over de risico's die je als bedrijf loopt door zaken als klimaatverandering en hier actief beleid op te voeren ben je toekomstbestendig aan het ondernemen. De CSRD gaat gelden voor bedrijven die aan minstens twee van deze drie criteria voldoen:
·        Meer dan 250 medewerkers
·        Meer dan 50 miljoen euro netto omzet per jaar
·        Meer dan 25 miljoen euro op de balans

Om je bedrijf voor te bereiden op de nieuwe wetgeving, raden wij aan om alvast te beginnen met oriënteren. Welke stappen kun je als bedrijf al nemen om voor te bereiden op de CSRD?

1. Stel een team samen en identificeer waar eventuele hiaten liggen
Start met het samenstellen van een team van mensen die goed op de hoogte zijn van de bedrijfsactiviteiten, strategie en huidige duurzaamheidsprestaties en ambities. Dit team kan dan identificeren waar de hiaten liggen ten opzichte van de eisen vanuit de CSRD.

2. Bepaal welke thema’s belangrijk zijn voor jouw bedrijf
Aan de basis van de CSRD ligt het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse. Een hele mond vol, maar dit betekent simpelweg dat je als bedrijf moet focussen op de zaken waar je de meeste impact en invloed op hebt. Dit werkt twee kanten op: van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Dit houdt in dat je zowel rekening houdt met externe ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheidsrisico’s die leiden tot financiële risico’s (bv. grondstoffen schaarste), maar ook met de impact van het bedrijf op mens en milieu (bv. biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen). Met het in kaart brengen van de dubbele materialiteit kom je er dus achter welke thema’s echt belangrijk zijn voor jouw organisatie. Deze thema’s staan dan ook centraal in de rapportage en het beleid.

3. Bereken je impact en stel doelen per thema
Meten = weten. Dat klinkt natuurlijk erg cliché, maar dit is een belangrijke stap in de voorbereiding op de CSRD. Bedrijven moeten gaan rapporteren over elk materieel thema. Hier zal dus veel kwantitatieve en kwalitatieve informatie voor verzameld moeten worden. Om te verduurzamen en de voortgang te volgen, is het vervolgens ook belangrijk om KPI’s en doelstellingen per thema vast te stellen.

4. Interne controle
Aangezien de rapportages verplicht gecontroleerd zullen worden door een externe partij, raden wij aan om vooraf de externe audit alvast een interne controle te doen bij jouw bedrijf. Voor veel bedrijven is het opstellen van duurzaamheidsrapportages nieuw. Door eerst een interne audit uit te voeren, kun je tijdig vaststellen of je bedrijf voldoet aan de eisen van de CSRD. Dit scheelt mogelijke extra kosten tijdens de externe audit.

5. Geef duurzaamheid een plek in je bestuursstructuur
Om ervoor te zorgen dat duurzaam ondernemen nu én in de toekomst gewaarborgd wordt - en je blijft voldoen aan de CSRD - is het belangrijk om het een plek te geven in de bestuursstructuur. Door duidelijke rollen en verantwoordelijkheden vast te leggen kan de voortgang op het gebied van duurzaamheid beter gemonitord worden en waar nodig worden bijgestuurd. Beschikt jouw bedrijf al over een ISO 14001 certificaat, dan is de kans groot dat er al een bestuursstructuur voor milieumanagement is. Maak hier gebruik van!

Voor hulp bij het voorbereiden op de CSRD helpen wij je graag op weg. Heb je vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.