CBAM: Hoe gaat deze nieuwe EU-wetgeving de import van goederen beïnvloeden?

De EU is hard bezig om de CO2-uitstoot van haar industrie te verlagen. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, is het daarom belangrijk dat producten van buiten de EU compenseren voor hun CO2-uitstoot. Om die reden is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in het leven geroepen. Dit gaat invloed hebben op de import van productgroepen met een hoge CO2-uitstoot vanuit landen buiten de EU, zoals: 
- Cement 
- IJzer & staal
- Aluminium
- Meststoffen
- Elektriciteit
- Waterstof

- 01 Feb 2024

Wat houdt het CBAM in?
Het CBAM is een beleidsinstrument gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot. Bij de bepaling van de CO2-uitstoot kijkt het CBAM niet alleen naar de directe emissies van het productieproces, maar ook naar de uitstoot die in de gehele toeleveringsketen plaatsvindt. Dit gaat bijvoorbeeld over de energie die wordt gebruikt bij de winning van grondstoffen of het vervoer van tussenproducten. Deze brede benadering zorgt ervoor dat de werkelijke klimaatimpact van importproducten eerlijk wordt meegewogen. Het is een stap voorwaarts in het integreren van milieu-impact in de prijs van producten, waardoor deze hun 'echte' prijs krijgen. Dit helpt voorkomen dat schadelijke producten te goedkoop worden aangeboden. 

De Noodzaak van CBAM
Door de minder strenge CO2-regelgeving in sommige landen buiten de EU, kunnen daar producten goedkoper worden geproduceerd, maar met een hogere CO2-uitstoot. CBAM is ontworpen om deze oneerlijke concurrentie aan te pakken, door te voorkomen dat bedrijven overstappen op deze goedkopere, maar milieuonvriendelijkere producten. Dit gaat niet alleen de marktpositie van Europese producenten verbeteren, maar ook schonere productie buiten de EU stimuleren. 

Hoe CBAM Werkt 
- Opstartfase (1 oktober 2023-2025): Importeurs beginnen met het rapporteren van de hoeveelheid CO2 uitstoot van hun producten. 
- Volledige Implementatie (Vanaf 2026): Importeurs worden financieel verantwoordelijk gehouden voor de extra uitgestoten broeikasgassen tijdens de productie buiten de EU.

In Conclusie
De EU CBAM vormt een essentieel beleidsinstrument om de concurrentiepositie van geïmporteerde goederen in lijn te brengen met de klimaatdoelstellingen van de EU. Het is essentieel voor importeurs om deze ontwikkelingen op de voet te volgen en zich voor te bereiden op de veranderingen in het concurrentielandschap naarmate de CBAM wordt ingevoerd. 

Twijfel je of je onder de CBAM regeling valt? Via dit stappenplan kan je nagaan of de wetgeving op jouw bedrijf van toepassing is.