MVO bij Daily Fresh Food

- 09 Nov 2023

De opdrachtgever
Daily Fresh Food is producent van lekkere en gezonde maaltijden. Ze leveren maatwerk voor hun klanten binnen de zorg en horeca sector; van eetcafé tot sterrenzaak en van academisch ziekenhuis tot zorginstelling. Vakmanschap en ambacht staan centraal, sinds 1936. Als totaalleverancier ontzorgen zij hun klanten op het gebied van eten en drinken. De sous vide techniek staat bij Daily Fresh Food aan de basis voor lekkere en gezonde voeding. Deze bereidingstechniek hebben ze doorontwikkeld tot de perfecte balans van smaak en behoud van voedingsstoffen. Met gepersonaliseerde voedingsconcepten dragen ze bij aan de vitaliteit van hun klanten. Bij Daily Fresh Food zijn ze ervan overtuigd dat lekker en gezond eten een bijdrage levert aan de vitaliteit van iedereen. Dat is ook de kern waar het bij hun om draait better food, better life. Deze visie willen ze realiseren met aandacht voor mens, dier, milieu en omgeving en daar heeft Factor Delta bij mogen helpen.

De uitdaging
Daily Fresh Food heeft als ambitie om duurzamer te ondernemen en schakelde Factor Delta in om te ondersteunen bij een aantal vragen zoals: Wat is onze impact op mens en milieu? Waar moeten we op focussen met betrekking tot MVO? Wat is de stip op de horizon en hoe kunnen we dat gaan realiseren? Hoe kunnen wij onze klanten beter bijstaan met MVO?

De aanpak
Om te beginnen heeft Factor Delta een uitgebreide nulmeting uitgevoerd. Bij deze analyse is eerst gekeken welke duurzaamheidsthema’s het meest relevant zijn voor Daily Fresh Food. Vervolgens is de hoogte van de impact voor de verschillende thema’s - zoals afval, transport en verpakkingen - in kaart gebracht. Om de echte verduurzaming in gang te zetten is er volgens de OGSM-methode samen met medewerkers een duurzaamheidsbeleid opgesteld met SMART-doelstellingen en concrete maatregelen. Het beleid is daarna vertaald naar een pragmatisch plan van aanpak met duidelijke taken en verantwoordelijkheden.

Het resultaat
Met een eigen MVO-beleid heeft Daily Fresh Food een duidelijke routekaart voor de komende jaren om hun maatschappelijke en ecologische impact te verbeteren. De doelstellingen en bijbehorende KPI’s zijn opgenomen in een intern dashboard zodat de organisatie te allen tijde een goed beeld heeft van de impact en trends. Dit stelt Daily Fresh Food niet alleen in staat om transparanter te communiceren met klanten en partners over hun prestaties en ambities op het gebied van MVO, maar ook om nieuwe verbetermogelijkheden te identificeren en daarmee verdere verduurzaming continu te stimuleren.