Hero Image

Strategieontwikkeling

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de maatschappij. Steeds meer consumenten verwachten dat bedrijven een positieve bijdrage leveren aan maatschappij, milieu en welzijn van mens en dier. De vraag naar duurzame producten en diensten groeit, duurzaamheidsrichtlijnen en wetten worden strikter en mensen willen graag voor een verantwoorde organisatie werken. Welke risico’s en kansen liggen er voor u op het gebied van duurzaamheid?

Duurzaam ondernemen leidt tot product- en procesinnovaties en nieuwe markten. Het creëert waarde op economisch, ecologisch én sociaal vlak. Met een materialiteitsanalyse bepalen we wat de meeste relevante MVO-thema’s zijn voor uw bedrijf. Wij helpen met het beleidsmatig integreren van de MVO-thema's in uw bedrijfsstrategie. Daarvoor stellen we SMART-doelen en concrete maatregelen op. We helpen u bij het identificeren van kansen op het gebied van duurzaamheid en productinnovatie en onderbouwen dat met een sluitende businesscase. Zo maken we samen uw bedrijf futureproof.

Materialiteitsanalyse

Uit een materialiteitsanalyse wordt duidelijk wat de belangrijkste duurzaamheidseffecten van uw organisatie zijn. Materialiteit is simpel gezegd uit te leggen als relevantie. Het gaat erom dat je je als bedrijf richt op de zaken waar je de meeste impact en invloed op hebt. Als u weet welke dat zijn, kunt u daarop sturen. Voor de analyse is het belangrijk te weten wat klanten, leveranciers en andere stakeholders van u verwachten op het gebied van MVO en duurzaamheid. Wat voor hen van belang is, is ook voor u van belang. Op basis van deze verwachtingen worden verschillende MVO-thema’s geïdentificeerd en geprioriteerd op de impact die ze hebben op mens en milieu.

Er zijn verschillende manieren om een materialiteitsanalyse uit te voeren. De meest solide methode volgt de GRI-norm (Global Reporting Initiative), maar u kunt ook minder uitgebreide methodes overwegen. Samen met u kiezen we de meest passende methode en gaan we aan de slag.

Strategie & beleid

Op welke manier wilt u richting geven aan MVO? Is uw organisatie over 10 jaar nog relevant en in staat waarde te creëren? Termen zoals circulariteit, klimaatverandering, GRI en SDG’s, prestatieladders en CO2-uitstoot zijn belangrijke thema’s, maar waar moet je als bedrijf wel of niet mee aan de slag? Samen met u ontwikkelen we een concrete en commerciële MVO-strategie, die zich richt op het aanpakken van de voor uw bedrijf belangrijkste MVO-thema’s. Daarbij houden we rekening met de financiële en strategische kaders van uw huidige bedrijfsstrategie.

Vervolgens vertalen we de nieuwe MVO-strategie naar een MVO-beleid met SMART-doelstellingen en bijbehorende effectieve maatregelen. Dit doen we indien gewenst samen met uw medewerkers. Zo zorgen we niet alleen dat de plannen uitvoerbaar zijn, maar ook dat er voldoende draagvlak is waarbij medewerkers duidelijkheid hebben over hun verantwoordelijkheden. U heeft dan een praktische en uitvoerbare roadmap naar een toekomstbestendig bedrijf.

Duurzame productinnovatie

Wist u dat duurzaamheid een van de belangrijkste drijfveren van innovatie is? MVO legt nieuwe kansen voor duurzame product- en diensteninnovatie bloot. Consumenten stellen steeds hogere eisen aan de duurzaamheid en transparantie van producten. Welke kansen liggen er voor uw product- en dienstenportfolio?

Wij organiseren workshops om samen met u en andere stakeholders te brainstormen over het benutten van kansen die ontstaan bij een duurzame bedrijfsvoering. We analyseren trends in uw sector en in uw klantvraag en werken toe naar een propositie voor een duurzame dienst (of product), die naast commerciële waarde óók waarde toevoegt aan de samenleving.