Strategie & implementatie

Wil jij duurzaamheid (meer) in jouw bedrijfsstrategie integreren? Samen ontwikkelen we een toekomstgericht duurzaamheidsbeleid met concrete doelen, duidelijke maatregelen en borging in bestaande systemen. Zo wordt duurzaamheid echt onderdeel van je organisatie.

Strategie & beleid

Wat is jouw duurzame visie en hoe bereik je de stip op de horizon? Samen ontwikkelen we een haalbare en commerciële MVO-strategie die zich toespitst op jouw belangrijkste duurzaamheidskwesties. Deze strategie vertalen we vervolgens naar een MVO-beleid met SMART-doelen en praktische maatregelen die passen bij jouw bedrijf. We betrekken medewerkers, creëren draagvlak en zorgen voor duidelijkheid over ieders verantwoordelijkheid. Zo leggen we samen een praktisch pad naar een toekomstbestendig bedrijf, waarin duurzaamheid écht leeft onder je medewerkers.

Duurzame strategie

Meetbare doelstellingen

Praktische Maatregelen

Implementatie & borging

Een goed MVO-plan is één ding, maar hoe implementeer en borg je duurzaamheid op een goede manier? Dat doen we door het vaststellen van rollen en verantwoordelijkheden op verschillende niveaus; trainingen en opleidingen en met effectieve communicatie. Tegelijk ontwikkelen we concrete procedures, bijvoorbeeld voor duurzaam inkoopbeleid, vitaliteitsbeleid en afvalbeheer. We integreren duurzaamheid naadloos in jouw bedrijfscultuur en kwaliteit/managementsysteem, of richten een passend systeem daarvoor in. Periodieke evaluaties en actieplannen zorgen voor voortdurende verbetering. Zo wordt duurzaamheid een integraal onderdeel van jouw bedrijfsvoering.

Actiegerichte aanpak

Integratie in bestaande systemen

Continue verbetering