Impact analyse

Wil je (verder) aan de slag met MVO en duurzaamheid in je bedrijf? Wij helpen met in kaart brengen wat de belangrijkste duurzaamheidskwesties zijn voor jouw bedrijf en wat je impact is. Hierbij ondersteunen we op diverse manieren.

Nulmeting

Met een nulmeting brengen we de impact van jouw bedrijf helder in kaart. We analyseren je activiteiten, producten, markttrends en verwachtingen van belanghebbenden om de voornaamste duurzaamheidskwesties vast te stellen. Vervolgens gebruiken we de verzamelde data en informatie om je duurzaamheidsprestaties inzichtelijk te maken.

Zo krijgen we een concreet overzicht waar jouw organisatie staat op het gebied van MVO en identificeren we samen de belangrijkste risicogebieden en kansen. We leggen alle gegevens vast in een overzichtelijk dashboard en rapport..

Inzicht in MVO-thema's

Impact in kaart

Risico's bekend

Ketenanalyse

In iedere keten bevinden zich risico's en kansen voor mens en milieu. Ontdek waar de grootste impact in jouw keten ligt, en hoe je hiermee om kunt gaan. Wij brengen de impact hotspots in kaart, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een risicoanalyse op het gebied van mensenrechten of een CO2-footprint. Zo kun je gericht prioriteit geven aan de belangrijkste aspecten en ben je goed voorbereid op nieuwe wet- en regelgeving, zoals de IMVO-wet en de CSDDD.

Inzicht in de keten

Risico's en kansen bekend

Compliance check

Quickscan

Voor bedrijven die een duurzame impact willen maken, maar geen uitgebreide trajecten kunnen volgen, bieden wij Duurzaamheid Brainstormsessies. In drie interactieve bijeenkomsten helpen we jouw bedrijf bij het verkennen van jullie huidige duurzaamheidsinitiatieven, het definiëren van toekomstige visies en doelen, en het opstellen van een MVO-beleidskader. Wij fungeren als jouw deskundige gids en procesbegeleider. Samen werken we aan het creëren van een positieve impact op jouw bedrijf en de samenleving. Start jullie duurzame reis vandaag nog met onze duurzame brainstormsessies.

Eerste blik op impact

Prioriteiten gesteld

Beleidskaders helder

Schedule

Vrijblijvend verder verkennen?

Klik hier om kennis te maken.