Hero Image

Impactanalyse

Wilt u aan de slag met MVO en duurzaamheid binnen uw bedrijf? Dan beginnen we met te bepalen waar uw bedrijf op dit moment staat op het gebied van MVO en welke duurzaamheidskwesties belangrijk zijn in uw sector. Dat doen we met een nulmeting, waarbij we deze kwesties meetbaar maken. Wilt u snel weten in hoeverre u al maatschappelijk verantwoord onderneemt en wat de impact is van uw bedrijf? Dan is de quickscan een handige, laagdrempelige tool. Heeft u al een volwassen duurzaamheidsstrategie? We helpen ook bij het efficiënt inrichten van managementinformatie, zodat u uw duurzaamheidsstrategie goed kunt beheersen. Want alleen met de juiste managementinformatie weet u of u op de goede weg bent.

Nulmeting

Met een nulmeting krijgen we inzicht in de huidige status van MVO binnen uw bedrijf. Door samen te kijken naar uw activiteiten, producten, de markt en de wensen van belanghebbenden, bepalen we wat de belangrijkste duurzaamheidskwesties zijn. Vervolgens maken we gezamenlijk uw bestaande duurzaamheidsprestaties inzichtelijk door de juiste data en informatie te verzamelen en te structureren.

We vergelijken uw prestaties met uw concurrenten en de sector middels een benchmark analyse. Zo krijgen we een concreet overzicht waar uw organisatie staat op het gebied van MVO en identificeren we samen de belangrijkste risicogebieden en kansen. We leggen alle gegevens vast in een overzichtelijk datadashboard en MVO-register document.

Quickscan

Nog niet helemaal overtuigd van het belang van een nulmeting, maar bent u wel nieuwsgierig waar uw bedrijf in grote lijnen staat? Dan is de quickscan de tool voor u. Met deze tool selecteren we samen met u de drie belangrijkste MVO-kwesties in uw sector en maken we van alle drie uw duurzaamheidsprestaties inzichtelijk. Aan de hand van twee interviews identificeren we uw visie op MVO. Met deze gegevens kunnen we bepalen waar uw organisatie staat en waar nog kansen liggen.

Wij komen langs om onze bevindingen te presenteren aan geïnteresseerden binnen uw bedrijf. Daarnaast stellen we ook een concreet en beknopt MVO-document op met de belangrijkste resultaten en aandachtspunten.

Managementinformatie

Het monitoren van de juiste duurzaamheidsinformatie is cruciaal voor de uitvoering van uw MVO-beleid. Met een goed managementinformatiesysteem monitort u niet alleen de voortgang van uw duurzaamheidsdoelen, u identificeert ook tijdig mogelijke problemen. Wij analyseren uw huidige interne rapportageprocessen en adviseren hoe uw duurzaamheidsinformatie op een effectieve wijze geïntegreerd kan worden in uw huidige informatiesystemen.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van bestaande, betrouwbare MVO-managementinformatietools, zoals de Milieubarometer, het MVO-register of de Milieuthermometer Zorg. In dat geval kunnen wij u ook adviseren bij de pakketkeuze en ondersteunen bij het gebruik van de software.