Trainingen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de CSRD zijn complex. Het is van belang dat de mensen binnen jouw organisatie de juiste kennis hebben. Wij bieden hiervoor trainingen aan passend bij de doelgroep.

Ook voor de professional organiseren we trainingen. Graag delen we onze ervaring en expertise om zo nog meer organisaties vooruit te helpen. Hiervoor bieden we periodiek momenten aan of op aanvraag.

CSRD in mijn bedrijf

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een complexe wetgeving. Wij bieden drie soorten trainingen aan.

1. Workshop aan de slag met de CSRD (1 dag)
Met onze interactieve workshop leer je op een leuke wijze de CSRD wetgeving kennen. Via opdrachten en praktische voorbeelden uit de praktijk begrijp je waar jouw organisatie aan moet voldoen en leer je de wetgeving kennen en begrijpen.

2. Stakeholder dialoog (1 dag)

De CSRD verwacht dat je met de stakeholders het gesprek aan gaat en hun stem meeneemt. Maar hoe voer je een stakeholder analyse uit, waar verschilt deze analyse met de standaard methodieken en hoe neem ik de stem van mijn stakeholders mee? Deze training helpt jou op weg met het uitvoeren van stakeholder gesprekken inclusief de analyse vooraf.

3. Dubbele materialiteitsanalyse (2 dagen)

De basis van de CSRD rapportage is een gedegen materialiteitanalyse. Dit bepaald over welke onderwerpen je moet rapporteren. Deze training neemt je mee in de werkwijze van de dubbele materialiteitsanalyse.

Check mark

Van complexe wet naar concrete acties

Check mark

Expertise op basis van praktijk ervaring

Check mark

Geborgd vanaf het begin

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaamheid, circulaire economie, het zijn allemaal containerbegrippen. Hoe stel je jouw mensen in staat om de nodige stappen te zetten en hoe borg je MVO? Wij hebben hiervoor twee trainingen.

1. Workshop MVO in de praktijk (2 dagen)
Je hebt al veranderingen doorgevoerd om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Maar je wil meer structuur en een concreet plan. Met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Deze workshop neemt je mee in hoe je dit zelf kan doen. Hoe bepaal je een ambitie die past bij het bedrijf? En hoe kan je die ambitie realiseren op een pragmatische manier met een routekaart? Met deze training geven we jouw bedrijf een boost om MVO pragmatisch onderdeel te maken van de bedrijfsvoering.

2. MVO team update (0,5 dag)
De wereld van duurzaamheid en daaraan gerelateerde wetgeving ontwikkelt razendsnel. In deze training brengen we het MVO-team en de organisatie bij elkaar om up-to date te blijven. Vergelijkbaar met de jaarlijkse HACCP-training.

Check mark

Duurzaamheid op de werkvloer brengen

Check mark

Integreren in bestaande bedrijfscultuur

Check mark

Continue verbetering

Trainingen voor professionals

We delen graag onze kennis en ervaring met andere professionals die aan de slag willen met de CSRD of duurzaamheid. Ben jij adviseur of zelfstandige en wil je meer leren over het ondersteunen van bedrijven bij de CSRD of MVO in het algemeen? Volg een van onze trainingen.

1. CSRD voorbereiding en rapportage (3 dagen)
De CSRD is een complexe wetgeving die voor veel bedrijven gaat gelden. In deze training behandelen we alle stappen tot en met de implementatie en de eerste stappen voor de rapportage. We delen onze eigen ervaringen en aanpakken. We behandelen de volgende onderdelen:
- Wat houdt de wetgeving in en voor wie is het van toepassing?
- Het opstellen van een plan van aanpak voor de voorbereidingen.
- Het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse.
- Het uitvoeren van een stakeholderanalyse.
- Het opstellen van het actieplan voor beleid en dataverzameling.
- Zorgen voor een goede borging in de organisatie.
- De eerste stappen voor het opstellen van de rapportage.

Hou deze site in de gaten voor nieuw startdata of neem contact met ons op.

Training op basis van praktijkervaringen

Direct na de training aan de slag

Inclusief templates en materialen

Training op maat

Medewerkers op hetzelfde niveau brengen, een nieuwe werkwijze of nieuw beleid doorvoeren, kennis bijspijkeren, gedrag veranderen. Allemaal goede redenen om een training te organiseren.

Wij weten dat geen bedrijf hetzelfde is en dat een standaard training niet altijd passend is. Daarom helpen wij me het inventariseren van het doel van de training en hoe dit het beste bereikt kan worden.

Praktijkgericht

Praktijkgericht

Maatwerk

Maatwerk

Modulair

Modulair

Wil je meer weten over onze trainingen?