Hero Image

Vijf stappen om voor te bereiden op de CSRD

04.10.23

Vanaf het boekjaar 2025 wordt het voor bedrijven verplicht om te rapporteren over duurzaamheid. Dit is opgenomen in een nieuw wetsvoorstel van de EU: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De rapportages moeten gecontroleerd worden door een onafhankelijke derde partij, vergelijkbaar met een accountantscontrole bij een jaarrekening. Met de CSRD verdwijnt dus het vrijblijvende karakter van duurzaamheidsrapportages.

Er komt zo behoorlijk veel op bedrijven af. Tegelijkertijd biedt het juist ook kansen. Door na te denken over de risico's die je als bedrijf loopt door zaken als klimaatverandering en hier actief beleid op te voeren ben je toekomstbestendig aan het ondernemen. De CSRD gaat gelden voor bedrijven die aan minstens twee van deze drie criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan 40 miljoen euro netto omzet per jaar
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Om uw bedrijf voor te bereiden op de nieuwe wetgeving, raden wij aan om alvast te beginnen met oriënteren. Welke stappen kunt u als bedrijf al nemen om voor te bereiden op de CSRD?

1. Stel een team samen en identificeer waar eventuele hiaten liggen
Start met het samenstellen van een team van mensen die goed op de hoogte zijn van de bedrijfsactiviteiten, strategie en huidige duurzaamheidsprestaties en ambities. Dit team kan dan identificeren waar de hiaten liggen ten opzichte van de eisen vanuit de CSRD.

2. Bepaal welke thema’s belangrijk zijn voor uw bedrijf
Aan de basis van de CSRD ligt het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse. Een hele mond vol, maar dit betekent simpelweg dat je als bedrijf moet focussen op de zaken waar je de meeste impact en invloed op hebt. Dit werkt twee kanten op: van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Dit houdt in dat u zowel rekening houdt met externe ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheidsrisico’s die leiden tot financiële risico’s (bv. grondstoffen schaarste), maar ook met de impact van het bedrijf op mens en milieu (bv. biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen). Met het in kaart brengen van de dubbele materialiteit komt u er dus achter welke thema’s echt belangrijk zijn voor uw organisatie. Deze thema’s staan dan ook centraal in de rapportage en het beleid.

3. Bereken uw impact en stel doelen per thema
Meten = weten. Dat klinkt natuurlijk erg cliché, maar dit is een belangrijke stap in de voorbereiding op de CSRD. Bedrijven moeten gaan rapporteren over elk thema. Hier zal dus veel kwantitatieve en kwalitatieve informatie voor verzameld moeten worden. Om de voortgang te volgen, is het vervolgens ook belangrijk om KPI’s en doelstellingen per thema vast te stellen.

4. Interne controle
Aangezien de rapportages verplicht gecontroleerd zullen worden door een externe partij, raden wij aan om vooraf de externe audit alvast een interne controle toe doen bij uw bedrijf. Voor veel bedrijven is het opstellen van duurzaamheidsrapportages nieuw. Door eerst een interne audit uit te voeren, kunt u tijdig vaststellen of uw bedrijf voldoet aan de eisen van de CSRD. Dit scheelt mogelijke extra kosten tijdens de externe audit.

5. Geef duurzaamheid een plek in uw bestuursstructuur
Om ervoor te zorgen dat duurzaam ondernemen nu én in de toekomst gewaarborgd wordt - en u blijft voldoen aan de CSRD - is het belangrijk om het een plek te geven in uw bestuursstructuur. Door duidelijke rollen en verantwoordelijkheden vast te leggen kan de voortgang op het gebied van duurzaamheid beter gemonitord worden en waar nodig worden bijgestuurd. Beschikt uw bedrijf al over een ISO 14001 certificaat, dan is de kans groot dat er al een bestuursstructuur voor milieumanagement is. Maak hier gebruik van!

Voor hulp bij het voorbereiden op de CSRD helpen wij u graag op weg. Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.