Hero Image

Communicatie & CSRD

Transparant en eerlijk communiceren over uw impact en duurzaamheidsstrategie is belangrijk. Consumenten, afnemers, leveranciers, financiers en andere stakeholders willen weten hoe u werk maakt van MVO en duurzaamheid binnen uw bedrijf. Voor veel bedrijven was dit eerst vrijblijvend. Maar met de nieuwe regelgeving vanuit de Europese Unie, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), worden duurzaamheidsrapportages een verplichting. Lees in deze 2-pager meer informatie over de CSRD.

Duurzaamheidscommunicatie is een belangrijk instrument om belanghebbenden te informeren over uw ambities en plannen, en om verantwoording af te leggen: wat doet u al, wat zijn uw plannen en hoe gaat u die realiseren? Tegelijk is het een marketingkans om de buitenwereld uw duurzame verhaal te vertellen. Claims en uitspraken moeten kloppen en helder gecommuniceerd worden. Maar het is juist ook belangrijk om elkaar te inspireren en van elkaar te leren in de transitie naar een duurzamere wereld.

Het begrip duurzaamheid is veelomvattend. Het vinden van de juiste vorm en standaard voor communicatie is niet altijd even makkelijk. Wij helpen u hierbij. Samen bepalen we wat de beste wijze van externe verslaggeving is, zoals een CSRD-rapportage of een MVO-jaarrapport. Daarnaast begeleiden wij het implementeren van standaarden en certificeringen. Ook de informatie rond de duurzaamheid van een product kan snel ingewikkeld worden. Wij maken de eisen van stakeholders concreet en helpen uw bedrijf onderbouwde antwoorden te formuleren.

CSRD & verslaggeving

Of u nu moet voldoen aan de CSRD of specifieke informatie wilt verstrekken aan klanten, een CO2-prestatieladder of specifieke MVO-rapporten wilt opstellen, wij zorgen voor effectieve en efficiënte rapportages.

Samen met u kijken we welke mogelijkheden voor rapporteren er zijn en welke het beste aansluiten bij uw wensen en organisatie. Vervolgens helpen we bij het inventariseren en structureren van de duurzame prestaties en ambities van uw bedrijf in de gewenste verslagvorm. Daarvoor verzamelen we nauwkeurige en betrouwbare informatie uit uw organisatie en uw keten. We borgen de rapportage werkzaamheden in uw bestaande bedrijfsstructuur om de administratieve last zo klein mogelijk te houden.

Standaarden & certificeringen

Standaarden en certificeringen laten de buitenwereld zien dat u werk maakt van MVO en duurzaamheid binnen uw bedrijf. Deze standaarden en certificeringen zijn er op product, keten- en organisatieniveau. Denk bijvoorbeeld aan Fairtrade, de CO2-prestatieladder, of de Milieuthermometer Zorg.

Samen met u bepalen we welke standaarden en certificeringen zinvol zijn voor uw bedrijf. Dit kan afhangen van het type klant en de sector. Wij ondersteunen u in het certificeringstraject. Wij verzamelen gericht de informatie die nodig is, bereiden de documentatie voor en begeleiden het auditproces. Is de standaard of het certificaat ‘binnen’, dan communiceren we dat naar ‘buiten’.

Duurzame productinformatie

Er zijn veel verschillende manieren om te communiceren over de duurzaamheid van een product of dienst. Klanten of andere stakeholders kunnen vragen of een product goed recyclebaar is, wat de CO2-footprint is of zelfs om een volledige Life Cycle Analysis (LCA).

Samen met u kiezen we een geschikte analysetool en verzamelen we de relevante duurzaamheidsinformatie. Zo wordt inzichtelijk hoe duurzaam uw producten of processen nu zijn. Vervolgens helpen we met het vertalen van deze informatie naar een format dat begrijpelijk is voor uw klant of stakeholder. Zo zorgen we ervoor dat zij niet overweldigd worden met complexe duurzaamheidsinformatie. Op die manier ontzorgen wij uw organisatie.